call us (+371) 22060139
või klõpsa siia et saata sõnumit

Levenhuk Piiratud Garantii


Kõigil Levenhuk teleskoopidel, mikroskoopidel, binoklitel ja teistel optikaseadmetel, välja arvatud tarvikud, on eluaegne garantii materjali- ja tootmisdefektide suhtes. Eluaegne garantii on garantii mis kestab turul oleva toote eluaja. Kõigil Levenhuk tarvikutel on alates ostukuupäevast kaheaastane garantii materjali- ja tootmisdefektide vastu. Levenhuk parandab või asendab toote, millel Levenhuk poolt teostatud ülevaatuse käigus tuvastatakse materjali- või tootmisviga. Tingimusel, et toode tagastatakse Levenhuki koos ostu tõestava dokumendiga.

Garantii ei kehti kuluosadele nagu lambipirnid (hõõglambid, LED, halogeen, energiasäästlikud ja muud tüüpi lambid), patareid (taaslaetavad ja mittelaetavad), elektritarvikud jne.

Tagastusloa (TL) number peab olema saadud enne toote tagastamist. Helistage Levenhuk kontorisse (+371) 220 60 139 või võtke meiega ühendust e-posti või posti teel, et saada TL number, mis tuleb märkida tagastuspakendile nähtavasse kohta. Kõikidel tagastustel peab olema kaasas avaldus toote omaniku eesnime, aadressi ja telefoninumbriga ning veakirjeldusega. Toode või selle osad, mis kuuluvad asendamisele, muutuvad Levenhuk omandiks.

Klient vastutab kõigi veo- ja kindlustuskulude eest, mis tekivad paki saatmisel ja saamisel Levenhuk või volitatud edasimüüjale kontorisse/kontorist ning peab need kulud tasuma ette.

Levenhuk teeb mõistlikke jõupingutusi, et parandada või asendada garantii alla minev toode neljakümne viie päeva jooksul pärast kättesaamist. Kui parandamine või asendamine võtab rohkem kui nelikümmend viis päeva, teavitab Levenhuk sellest klienti. Levenhukile jääb õigus asendada toode, mis on tootmisest maas, võrreldava väärtuse ja funktsiooniga tootega.

Garantii ei kehti defektidele, mis on tekkinud toote muutmisel, modifitseerimisel, hooletussejätmisel, väärkasutusel, vale vooluallika kasutamisel, transpordil, valesti kasutamisel või misiganes muul põhjusel, mis ei lähe tavakasutuse alla ning ei laiene tavakasutamisel tekkida võiva normaalsele kulumisele. Garantii ei kata toodet mis on kaotatud, varastatud, maha pillatud, purunenud või muul moel saanud kasutaja süü läbi vigastusi.

Levenhuk ütleb otseselt lahti mistahes garantiist, otsesest või kaudsest, muu hulgas mistahes kaudsest garantiist turustatavuse, sobivuse konkreetseks eesmärgiks või mitterikkumise suhtes, välja arvatud kui on selgesõnaliselt sätestatud teisiti. Levenhuk ainus kohustus piiratud garantii raames on parandada või asendada garantii all olev toode, vastavalt lepingus sätestatud tingimustele. Levenhuk ei võta vastutust saamata jäänud tulu, kadumaläinud info või mistahes kaudsete või ettenägematute kahjude, kadude või kulude eest mis võivad olla tekkinud garantiitingimuste rikkumisest või ükskõik millise Levenhuk toote kasutamisega või võimetusega seda kasutada. Kõik kaudsed garantiid millest ei saa loobuda on kestvuselt piiratud tähtajaga, kaks aastat lisaseadmetele, alates ostukuupäevast.

Osades riikides pole lubatud garantiid välistada ega piirata juhuslike või põhjuslike kahjude tõttu, mistõttu eelmainitud piirangud ja erandid ei pruugi Teie jaoks kehtida. Käesolev garantii annab Teile teatud seaduslikud õigused ja Teil võib olla teisi õigusi, mis erinevad riigiti.

Levenhuk jätab endale õiguse muuta või lõpetada mis tahes toote tootmine ilma ette teatamata.

LEVENHUK TOODETE PARANDUSSE SAATMINE

On ülimalt soovitatav, et valite paki turvaliseks saatmiseks transpordimeetodi, mis võimaldab saadetist jälgida ning nõuab allkirja kohaletoimetuse kinnitamiseks.

Palun veenduge, et saatmise eest on ette tasutud ning pakk kogu oma väärtuses kindlustatud.

Ärge unustage lisada pakendile järgmised andmed: Teie täisnimi, e-postiaadress, postiaadress ja detailne veakirjeldus ning vea asukoht. Vajadusel märkige veakohad eemaldatava värvi või teibiga.

Veenduge, et sihtkohas oleks keegi paki saabumise ajal kohal.

Palun saatke toode puhtana ja originaalpakendis.

Kui tekivad garantiiprobleemid või kui vajate toodet kasutades abi, võtke ühendust kohaliku Levenhuk filiaaliga.